Čistící prostředky EKO

NAŠE SLUŽBA

Čistící prostředky EKO

Naše chemické prostředky neobsahují žádné toxické látky, jsou velmi účinné a šetrné k životnímu prostředí.

BIOSATIVA

BIOSATIVA je bioaktivní, vodou ředitelný čistič, který rozpouští skvrny způsobené tuky a oleji a zajišťuje jejich úplný biologický rozklad. Obsahuje inovativní povrchově aktivní látky, které mají obrovskou čisticí sílu.

V případě řešení problémů s čištěním kontaminovaných vod i ploch od ropných látek je velice problematické použití standardních prostředků (jsou z převážné většiny toxické, jedovaté nebo velice nebezpečné). Většina z nich na sebe naváže ropné látky a tato směs následně klesá na dno („Sejde z očí, sejde z mysli“). Navíc znečištění olejovými skvrnami způsobuje pokles obsahu kyslíku ve vodě, přičemž dojde k postupnému udušení organismu v zasažené oblasti. Prostředek BIOSATIVA je netoxický a neškodný pro ryby, řasy a živočichy obecně. Lze použít na čištění vodních staveb, trupů lodí i kontaminovaných zvířat. BIOSATIVA oleje ekologicky rozkládá a umožňuje tak přirozené proudění kyslíku.

BIOSATIVA zachraňuje život.

Více o BIOSATIVĚ

 • Patentované složení.
 • 100% biologicky odbouratelný.
 • Vyrobeno z přírodních surovin.
 • Šetrný k pokožce, NETOXICKÝ pro zvířata a rostliny.
 • Vítěz prestižního evropského ocenění Green Apple Award.
 • Prezentovaný ekologickým hnutím v UK.

Více o BIOSATIVĚ

 • Neznečišťuje vodu a není škodlivý pro vodní živočichy a rostliny.
 • Nepředstavuje nebezpečí pro jakékoliv organismy.
 • Nekorozivní, nepoškozuje barvy, plasty ani jiné materiály.
 • Šetrný k pokožce.
 • Absolutně biologicky odbouratelný prostředek během několika dní a je netoxický pro životní prostředí, člověka i zvířata.
 • Obsahuje přísady z ekologicky kontrolovaného zemědělství.

BIOSATIVA je vhodná pro...

 • Velkokapacitní kuchyně, stánky s občerstvením, pekárny, catering, hotely, prádelny apod.
 • Průmysl, dílny, nástrojárny, opravny, výrobní linky a sklady, čerpací stanice, mytí nádrží apod.
 • Enviromentální použití, pro čištění stavenišť, nádraží, letištních ploch a silnic, zemědělských dvorů apod.
 • Neutralizace olejového zápachu.
 • Čističky odpadních vod, kanalizace, vodovody.
 • Sanace půd a sanace zemědělské půdy.